Organisatie Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Samenwerking met v.v. Den Dam
  • Aanmelding nieuwe jeugdleden

Samenwerking met v.v. Den Dam

Om alle leeftijdscategorieën voetbal te kunnen aanbieden op een behoorlijk niveau, is door v.v. Den Dam en NVC m .i.v. het seizoen 2014-2015 een structurele Samenwerking Jeugd Opleidingen aangegaan. Hierbij komen alle jeugdteams in de competitie uit onder de naam SJO Den Dam/NVC.

Al naar gelang de samenstelling wordt bepaald waar getraind en gespeeld wordt. Gecombineerde teams hebben bij voorkeur jeugdleiders van beide verenigingen.

De SJO heeft geen eigen wedstrijdtenue. Afhankelijk van de thuisbasis (kan per half jaar variëren) wordt gespeeld in het tenue van NVC dan wel Den Dam.

Aanmelding nieuwe jeugdleden

Nieuwe jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van NVC.

Zij kunnen eerst enkele weken vrijblijvend meetrainen.

Netterdense Voetbal Club