AVG Beeldmateriaal

 AVG verklaring beeldmateriaal

Mededeling privacy wet

Tijdens wedstrijden en  overige activiteiten op het sportcomplex kunnen er foto-, en video-opnames worden gemaakt ten behoeve van PR-doeleinden, o.a. publicaties op de website, Twitter, Facebook en in perspublicaties.

In het kader van de nieuwe privacywetgeving willen wij u hier nadrukkelijk op wijzen.

Door het sportcomplex te betreden geeft u aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

Netterdense Voetbal Club